Yumurtalık kanseri tedavisi genellikle cerrahi ve kemoterapinin bir kombinasyonunu içerir.9

Cerrahi, erken evre epitelyal yumurtalık kanseri tedavisinin temel taşıdır.9

İleri evre veya yüksek riskli epitelyal yumurtalık kanserli hastalar ağırlıklı olarak cerrahi ve kemoterapi ile tedavi edilmektedir. Kemoterapi tek başına veya diğer tedavilerle birlikte verilebilir. Belirli durumlarda hedefe yönelik tedaviler kullanılabilir.10

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için anti-kanser ilaçlarının kullanılmasıdır. Hedefe yönelik tedavilerin amacı ise kanser hücrelerinin büyümesini tetikleyen sinyalleri bloke etmektir.10

Yumurtalık kanseri, tümörün yayılımına, lenf düğümlerinin tutulumuna ve karın boşluğunun dışında vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığına göre “evrelenir”. Evreleme cerrahisi bir taraftan tedavinin önemli bir bölümünün tamamlanmasını sağlarken diğer taraftan operasyon sonrası uygulanacak takip-tedavi seçeneklerinin belirlenmesindeki en önemli aşamadır.10

Tedavi Sonrası Takip: Tedaviyi bitirdikten sonra takip aralıkları hastanın durumuna göre değişmekle birlikte genellikle ilk iki yıl boyunca her 3 ayda bir ve daha sonra her 6 ayda bir olarak planlanır. Doktorunuz kontrollerinizde sizi muayene eder ve gerekirse kan testleri, görüntüleme tetkikleri isteyebilir.10

UYARI

Bu sonuçlar, ankette girdiğiniz bilgilere göre oluşturulmuştur ve hayatınızın bir noktasında kansere yakalanacağınız veya yakalanmayacağınız anlamına gelmez. Bu bilgiler, nelerin sizin meme kanseri riskinizi artırabileceğini ve bu riskleri azaltmak için neler yapabileceğinizi anlamanıza yardımcı olmak amacıyla güvenli kaynaklardan derlenmiştir. Burada sunulan bilgilerin bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmediğini unutmayınız. Kişisel meme kanserine yakalanma riskinize dair bilgi edinmek veya daha fazla bilgi almak için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz. İşbu Cevabı Gende Kontrol Sende anketi kapsamında sunacağınız verileriniz, anonim bir şekilde araştırma, planlama ve istatistik amaçları dahilinde Dernek tarafından kullanılacak ve işlenecektir.

Referanslar:

1. https://www.trsgo.org/files/toplum-icin/yumurtalik-kanserini-anlamak.pdf

2. https://www.cdc.gov/cancer/ovarian/basic_info/

3. https://www.cdc.gov/cancer/ovarian/basic_info/risk_factors.htm

4. https://www.cdc.gov/genomics/disease /breast_ovarian_cancer/genes_hboc.htm

5. https://www.cdc.gov/cancer/ovarian/basic_info/prevention.htm

6. https://www.cdc.gov/cancer/ovarian/basic_info/symptoms.htm

7. https://www.cdc.gov/cancer/ovarian/basic_info/screening.htm

8. https://www.esmo.org/content/download/10097/201883/1/EN%20Ovarian-Cancer-Guide-for-Patients.pdf

9. https://www.cdc.gov/cancer/ovarian/basic_info/treatment.htm

10. https://www.trsgo.org/files/toplum-icin/yumurtalik-kanserini-anlamak.pdf

AstraZeneca'nın koşulsuz desteğiyle

© 2023 Türk Tıbbi Onkoloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz. Bu sitedeki bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
TR-10781-2023-EKIM-ONKO