Aile sağlığı veya kişisel sağlık öykünüzde BRCA1, BRCA2 veya başka bir kalıtsal mutasyona sahip olabileceğinizi gösteren meme veya yumurtalık kanseri varsa, doktorunuz sizi genetik danışmanlık için sevk edebilir. Genetik danışmanlar size ve ailenize bilgi, kaynak ve destek sağlayarak yardımcı olabilir. Genetik danışman veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcısı, ayrıntılı ve tıbbi bir aile sağlığı geçmişi toplayacaktır.11

Genetik danışmanlık aşağıdaki önemli sorulara cevap verebilir:11

 • Aile sağlığı veya kişisel sağlık öykünüz nedeniyle meme kanserine yakalanma riskiniz artıyor mu?
 • BRCA1 ve BRCA2 genleri nelerdir ve kanserle nasıl bir ilişkileri vardır?
 • BRCA1, BRCA2 veya başka bir kalıtsal mutasyona sahip olma olasılığınız nedir?
 • Bir BRCA1, BRCA2 veya başka bir kalıtsal mutasyona sahip olma şansınız nedir?
 • BRCA1, BRCA2 veya başka bir kalıtsal mutasyona sahipseniz, meme kanseri olma ihtimaliniz nedir?
 • Kalıtsal meme kanseri için yapılan genetik testlerin sonuçları aile üyelerinizi nasıl etkileyecek?
 • Ailenizde kalıtsal meme kanseri için genetik test yaptıran ilk kişi kim olmalıdır?
 • Kalıtsal meme kanseri için genetik testler ne kadar doğrudur?
 • Kalıtsal meme kanseri için genetik testlerin olası sonuçları nelerdir ve bunlar ne anlama gelir?
 • BRCA1, BRCA2 veya başka bir kalıtsal mutasyon taşıyıp taşımadığınızı bilmek, kanser riskinizi azaltmanıza nasıl yardımcı olacak?
 • Bir BRCA1, BRCA2 veya başka bir kalıtsal mutasyon taşıyıp taşımadığınızı bilmek, kanser riskinizi azaltmanıza nasıl yardımcı olacak?
 • Halihazırda meme kanseriniz varsa, BRCA1, BRCA2 veya başka bir kalıtsal mutasyon taşıyıp taşımadığınızı bilmek tedavi planınızı nasıl etkileyecek?
 • Daha önce meme kanseri geçirdiyseniz, tekrar kanser olma olasılığınız nedir?

UYARI

Bu sonuçlar, ankette girdiğiniz bilgilere göre oluşturulmuştur ve hayatınızın bir noktasında kansere yakalanacağınız veya yakalanmayacağınız anlamına gelmez. Bu bilgiler, nelerin sizin meme kanseri riskinizi artırabileceğini ve bu riskleri azaltmak için neler yapabileceğinizi anlamanıza yardımcı olmak amacıyla güvenli kaynaklardan derlenmiştir. Burada sunulan bilgilerin bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmediğini unutmayınız. Kişisel meme kanserine yakalanma riskinize dair bilgi edinmek veya daha fazla bilgi almak için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz. İşbu Cevabı Gende Kontrol Sende anketi kapsamında sunacağınız verileriniz, anonim bir şekilde araştırma, planlama ve istatistik amaçları dahilinde Dernek tarafından kullanılacak ve işlenecektir.

Referanslar:

1. https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/what-is-breastcancer.htm#:~:text=Breast%20cancer%20is%20a%20disease,different%20parts%20of20the%20breast. (Erişim tarihi: 17.06.2023)

2. https://www.nhs.uk/conditions/breast-cancer/ (Erişim tarihi: 17.06.2023)

3. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf (Erişim tarihi: 17.06.2023)

4. https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm (Erişim tarihi: 17.06.2023)

5. https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/symptoms.htm (Erişim tarihi: 17.06.2023)

6. https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/risk_factors.htm (Erişim tarihi: 17.06.2023)

7. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/breast_ovarian_cancer.htm (Erişim tarihi: 17.06.2023)

8. https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/prevention.htm (Erişim tarihi: 17.06.2023)

9. https://www.cdc.gov/genomics/disease /breast_ovarian_cancer/genes_hboc.htm (Erişim tarihi: 17.06.2023)

10. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/fam_hist_genes.htm (Erişim tarihi: 17.06.2023)

11. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/counseling.htm (Erişim tarihi: 17.06.2023)

12. https://www.cdc. gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/testing.htm (Erişim tarihi: 17.06.2023)

13. https://www.cdc.gov/ genomics/disease/breast_ovarian_cancer/talking_hboc.htm(Erişim tarihi: 17.06.2023)

AstraZeneca'nın koşulsuz desteğiyle

© 2023 Türk Tıbbi Onkoloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz. Bu sitedeki bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
TR-10781-2023-EKIM-ONKO